Bildiri Özetleri

Anasayfa » Bildiri Özetleri

Bildiri Gönderim Kuralları

 • Gönderilen tüm bildiriler bilim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul veya red durumu yazara bildirilecektir.
 • Kabul edilen bildiriler sözel bildiri olarak sunulacaktır. Poster bildiri kabul edilmeyecektir.
 • Orijinal araştırma ve olgu sunumu şeklinde bildirilere öncelik verilecek olup sınırlı sayıda derleme bildiri de kabul edilebilecektir.
 • Gönderilen bildirilerin tam metin yayınlanması tercih edilirse, tam metin 9 Mayıs 2023 tarihinde kadar mail atılmalıdır. Özet bildiriler ile birlikte tam metin bildiriler de sempozyum kitabında yayınlanacaktır.
 • Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 • Bildiriler sempozyum web sayfasında Kayıt/başvuru başlığından sisteme yüklenecektir
 • Bildiri özetleri gönderilirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi önemlidir:
 1. Bildiri özetleri 300 ile 500 kelime arasında olmalıdır.
 2. Özet başlıklarının altına tüm yazarların adı soyadı, kurumu ve e-mail adresleri
 3. Özetler A4 formatında, çift aralıklı, tüm kenarlardan 3 cm uzaklıkta, Times New Roman yazı tipi, 12 punto harf büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 4. Özet bölümü; Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler bölümlerinden oluşmalıdır. (Derleme bildiriler bu kapsam dışındadır). Özette kaynak gösterilmeyecektir. Bu nedenle literatürdeki çalışmalara atıf yapmaktan kaçınılmalıdır.
 5. Özet bölümlerinin altında en az 3-5 anahtar kelime belirtilmelidir. Anahtar kelimeler genel ve çoğul terimlerden kaçınılacak şekilde kullanılmalı; ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle yazılmalı ve aralarına noktalı virgül konularak ayrılmalıdır. Anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (http://www.bilimterimleri.com).
 6. Özet metninde kaynak, tablo veya figür kullanılmamalıdır.

 

Bildiri Konu Alanları

 • Teknoloji bağımlılığı
 • Kumar bağımlılığı
 • Tütün ve tütün ürünleri kullanımı
 • Alkol bağımlılığı
 • Uyuşturucu madde bağımlılığı
 • İlaç bağımlılığı
 • Bağımlılıkla mücadelede eğitim politikaları
 • Önleme politikaları
 • Sağlığı geliştirme
 • Bağımlılıkla mücadele kanıt temelli uygulamalar
 • Bağımlılıkla mücadelede inovatif yaklaşımlar
 • Bağımlılığın tedavisi
 • Bağımlılıkta rehabilitasyon
 • Bağımlılıkla mücadelede aile temelli yaklaşım
 • Bağımlılıkla mücadelede sosyal politikalar
 • Bağımlı birey ve ailesine psikososyal bakım
 • Bağımlılıkta ortaya çıkan sorunlar
 • Bağımlılıkla ilişkili riskli durumlar ve önleme