Bilimsel Kurul

Anasayfa » Bilimsel Kurul
Unvan İsim Soyisim Kurum
Prof. Dr. Ayşe Okanlı İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği AD, Samsun
Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Prof. Dr. Bozkurt Koç Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Samsun
Prof. Dr. Ergin Kariptaş Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Prof. Dr. Hatice Kumcağız Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Samsun
Prof. Dr. Murat Terzi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Samsun
Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Prof. Dr. Ömer Böke Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, Samsun
Prof. Dr. Özgür Enginyurt Ordu Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği AD
Prof. Dr. Selim Eren Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Samsun
Doç. Dr Gökhan Umut Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul
Doç. Dr. Ayşe Çal Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara
Doç. Dr. Erdinç Yavuz Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
Doç. Dr. Esra Tural Büyük Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Samsun
Doç. Dr. Kenan Taştan Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
Doç. Dr. Oya Sevcan Orak Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun
Doç. Dr. Onur Öztürk Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği AD
Doç. Dr. Özgür Kıran Samsun Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Samsun
Doç. Dr. Selçuk Özdin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
Doç. Dr. Şafak Yalçın Şahiner Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Doç. Dr. Tuğçe Toker Uğurlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Denizli
Doç. Dr. Volkan Şahiner Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Kütahya
Dr. Öğr. Üye. Alaattin Altın Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun
Dr. Öğr. Üye. Ali Erdoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Antalya
Dr. Öğr. Üye. Ali Timuçin Atayoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
Dr. Öğr. Üye. A. Yunus Sarıyıldız Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi
Dr. Öğr. Üye Elif Ünal Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üye. Ezgi İldirim Özcan İstinye Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üye. Fatih Ordu Samsun Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Samsun
Dr. Öğr. Üye. Figen Çavuşoğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun
Dr. Öğr. Üye. İkbal Bozkurt Avcı Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Dr. Öğr. Üye.  Kemal Özcan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üye. Meltem Derya Şahin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla
Dr. Öğr. Üye.  Mustafa Ünal Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Samsun
Dr. Öğr. Üye. Meryem Dilek Acar Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD
Dr. Öğr. Üye. Nurgül Karakurt Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Erzurum
Dr. Öğr. Üye. Özge İşeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun
Dr. Öğr. Üye.  Serap Açıkgöz Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çankırı
Dr. Öğr. Üye. Serap Güleç Keskin Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun
Dr. Öğr. Üye. Yaşar Yeşilyurt Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji
Araş. Gör. Ferhat Eser Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla