Bilimsel Program

Anasayfa » Bilimsel Program

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KAMU POLİTİKALARI SEMPOZYUMU

Bilimsel Program 27 Nisan 2023


1.Gün: Koruma-Önleme-Farkındalık Çalışmaları

09:00 Açılış Konuşmaları

10:00 – 10:45 Konferans-1

 • Hazdan Bağımlılığa (Prof. Dr. Tayfun UZBAY)

10:45- 11:00: Ara

11:00-11:15 Konferans-2

 • Kamu yöneticilerinin gözünden mücadele (Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI)

11:15 – 12:30 Panel-1 Kamu Alanında Bağımlılıkla Mücadelede Multidisipliner Yaklaşımlar

Oturum Başkanı Prof Dr. İlknur AYDIN AVCI

 • Bağımlılığı önlemede eğitim politikaları (Ferit TOPRAK)
 • Bağımlılıkla Mücadeleye yönelik kamu politikalarında Emniyet Teşkilatının rolü (2. Sınıf Emniyet Müdürü Attila AYATA, Albay Murat ACAR)
 • Bağımlılıkla Mücadelede Sağlık Bakanlığı (Dr. Hatice ÖZ)

12:30- 13:30 Öğle Yemeği Arası

13:30 – 15:00 Panel-2 Bağımlılıkla Mücadelede Hukuki ve Sosyal Yaklaşımlar

Oturum Başkanı Doç. Dr. Volkan ŞAHİNER

 • Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişim (Prof. Dr. Erkan YÜKSEL)
 • Kamu politikaları bağlamında bağımlılıkla mücadelenin hukuki boyutu
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadelenin ceza hukuku boyutu (Arş. Gör. Merve KOCABIÇAK)
  • Bağımlılıkla mücadele kapsamında TMK m.432 hükmünün incelenmesi (Arş. Gör. Nagehan ÇAKIR)
 • Bağımlılıkla mücadelede politikalar bağlamında adli tıp yaklaşımı (Doç. Dr. H. Çetin KETENCİ)
 • Bağımlılıkla Mücadeleye yönelik kamu politikalarında sivil toplum kuruluşlarının rolü (Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Safa KOÇOĞLU)

15:00-15:15 Ara

15:15 – 16:45: Panel- 3 Bağımlılıkla Mücadelede Küresel Yaklaşımlar

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üye. Muhammet Ali ORUÇ

Uluslararası Örnekler

 • Almanya Klinik Brilon Örneği – Turan DEVRİM
 • Amerika Birleşik Devletleri Örneği – Doç. Dr. Sertaç AK
 • Davranışsal Bağımlılıklara yaklaşımda ülkelerden örnekler – Öğr. Üye. Fatih ORDU
 • Bağımlılıkla Mücadelede Karma Ülkelerden Örnekler (İtalya, Yunanistan, Çin, İngiltere, Hollanda) – Doç. Dr. Şafak YALÇIN ŞAHİNER

16:45 – 17:30 Sözel bildiri oturumu 1. Gün

 


 

Bilimsel Program 28 Nisan 2023

2.Gün: Bağımlılıkla Mücadelede Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları

09:00 – 10:30 Panel-4 Dünya Sağlık Örgütünün Tütünle Mücadele Yaklaşımı

Oturum Başkanı Prof. Dr. Yasemin AÇIK

 • Dünyada Tütün kontrolü ve Dünya Sağlık Örgütü: Geçmişten bugüne (Prof. Dr. Erol SEZER)
 • Türkiye’de tütün kontrolünün yasal temelleri (Prof. Dr. Nazmi BİLİR)
 • Dünya Sağlık Örgütü tütün kontrol politikalarının ülke düzeyinde izlenmesi ve değerlendirilmesi (Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE)
 • Dünya Sağlık Örgütü dumansız üniversite uygulamaları; Türkiye örnekleri (Prof. Dr. Toker ERGÜDER)

10:30 -10:45 Ara

10:45 – 12:15: Panel-5 Bağımlılığa Bütüncül Yaklaşım

Oturum Başkanı Prof. Dr. Toker ERGÜDER

 • Bağımlılığı Anlamak: Bağımlılığın nörofizyolojisi (Prof. Dr. Murat TERZİ)
 • Bağımlılıkla mücadelede ekip yaklaşımı ve kurumlar arası işbirliği (Dr. Öğr. Üye. Figen ÇAVUŞOĞLU)
 • Türkiye’deki ayaktan ve yatarak tedavi merkezlerinin mevcut durumu ve politikadan beklentiler (Prof Dr. Ömer BÖKE)
 • Bağımlılık tedavisinde yenilikçi ve kanıta dayalı yaklaşımlar (Prof. Dr. Kültegin ÖGEL)
 • Günümüzde davranışsal bağımlılıklara Dünyada ve Türkiye’de yaklaşımlar (Doç. Dr. Volkan ŞAHİNER)

12:15 – 13:30 Öğle Yemeği Arası

13:30– 15:00: Konferans 3

 • Bağımlılıkla Mücadelede Türkiye Ulusal Politikası (Prof Dr. Cevdet ERDÖL)

15:00 – 15:15: Ara

15.15 – 16.45: Panel-6 Bağımlılıkta Rehabilitasyon

Oturum Başkanı Prof. Dr. Kültegin ÖGEL

Ulusal Örnekler

 • Samsun Büyükşehir Belediyesi- Psikolog Emrah TALAY
 • Bağcılar Modeli-Ensar DAĞCI
 • Erenköy Bahar Modeli ve Anne Bebek Ünitesi- Dr. Rabia BİLİCİ
 • Bakırköy Bağ Evi projesi – Psikolog Beyhan COŞKUN
 • Denizli AMATEM- Doç Dr. Tuğçe TOKER UĞURLU

16:45 – 17:00 Ara

17:00 – 18:30 Sözel bildiri oturumu 2. gün

18:30 – Kapanış