Davet Metni

Anasayfa » Davet Metni

Değerli Meslektaşımız,

Düzenleme Kurulu adına, sizleri 27-28 Nisan 2023 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları Sempozyumu’na davet etmekten onur duyuyorum.

Sempozyum, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile Samsun’da, “OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun ana teması “Ulusal ve Uluslararası düzeyde Bağımlılıkla Mücadele Politikaları” şeklinde belirlenmiştir. Bu etkinlikte bir halk sağlığı sorunu olan madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar konusunda alanın bilim uzmanları bilgi birikimlerini paylaşacak ve alınması gereken tedbirler politikalar bağlamında kamu kurum temsilcileri ile tartışılacaktır.

Sempozyumda bağımlılıkla mücadelede kamu politikaları temasına uygun olarak alanda çalışan akademisyen ve profesyonellerin araştırmalarını sunacakları sözlü bildirilerden oluşan oturumların yanı sıra, kamu politikaları alanına yönelik davetli konuşmacıların yer aldığı oturumlar, ulusal ve uluslararası bağımlılıkla mücadele yönetimi modellerinin anlatılacağı paneller ve poster bildiriler de yer alacaktır. Konuyla ilgili zengin bilimsel programla deneyimler paylaşılarak, politikalar kapsamında alınması gereken tedbirler ve uygulama örneklerinin tartışılması hedeflenmektedir.

Bu sempozyumda sunulan özet bildiriler ve isteğe göre tam metin bildiriler hakemlik sürecinden geçirilerek sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Kongreye katılımınız ve değerli görüşleriniz ile vereceğiniz destek sempozyumun güçlenmesine katkı sağlayacaktır.   Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları Sempozyumu’nda görüşmek dileğiyle….

Saygılar sunarım.

Dr. Öğr. Üye. Figen Çavuşoğlu
Düzenleme Kurulu